Thẻ Bài Pokemon TCG Charizard V Vmax Charmander Bulbasaur Squirtle

40.000  25.000